top of page
1A-Betreuung, usluge zapošljavanja, rad u Njemackoj, rad u Nemackoj, rad u Austriji, medicinsko osoblje, njegovateljice, doktori, diplomirani medicinski tehnicari, posao u Evropi

DOBRO DOŠLI!

PRONAĐITE SVOJE NOVO ZAPOSLENJE.

Mirella Hatemic, Vlasnica Firme 1A-Betreuung

Vlasnica Mirella Hatemić o međunarodnom zapošljavanju

Trenutno smo u potrazi za stručnim medicinskim osobljem na području srednje Evrope. Zbog starosne strukture stanovništva, potreba za zapošljavanjem brzo raste.

 

Kao vlasnica 1A-Betreuung, oslanjam se prvenstveno na svoje dugogodišnje iskustvo i međunarodnu saradnju sa brojnim renomiranim bolnicama, privatnim klinikama i ustanovama

za njegu. Naši kapaciteti zapošljavanja bazirani su na ovoj mreži, pokrivajući kadrovske potrebe javnih službi, humanitarnih organizacija i drugih zdravstvenih institucija kojima su potrebni

kvalificirani radnici.

 

Kao austrijska kompanija specijalizirana u ovom sektoru, pružamo visoko kvalificiranim medicinskim specijalistima i stručnom osoblju iz regiona Zapadnog Balkana mogućnost zapošljavanja u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Mirella Hatemic, Vlasnica 1A-Betreuung, CEO

Zapošljavanje u Austriji

DRŽAVLJANI ZEMALJA IZVAN EU:
Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija

Poštovani,

 

Želimo ovom prilikom obavijestiti sve zainteresirane osobe da su nam potrebni kadrovi: doktori različitih

specijalizacija, praktični doktori, kvalificirane medicinske sestre, njegovateljice kao i drugo medicinsko osoblje za rad u Austriji

(misli se prije svega na rad u državnim bolnicama, privatnim klinikama i staračkim domovima).

Naša kompanija omogućava radnu dozvolu, asistenciju u procesu zapošljavanja, različite edukacije, boravak i nostrifikaciju dokumenata. Dakle sve na jednom mjestu, u jednoj agenciji: 1-A Betreuung.

 

Proces implementacije radne vize, dolaska i zapošljavanja u Austriji, direktno će ovisiti od vaših kvalifikacija, profesionalnog iskustva, nivoa poznavanja njemačkog jezika, kantona u kojem želite da živite i radite, kao i drugih faktora ključnih u procesu zapošljavanja.

Postoji 8 ključnih koraka do ispunjenja Vašeg cilja:

1. Kontaktirajte vlasnicu kompanije Mirellu Hatemić preko Whatsappa ili Vibera: 004366493120000.

i objasnite Vašu trenutnu situaciju i za koju poziciju želite aplicirati.

 

 2. Nakon obavljenog telefonskog razgovora, pošaljite sve dokumente (navedeni na stranici) u jednom e-mailu na adresu:

office@1a-betreuung.at. Po mogućnosti kvalitetno skenirane i složene u jednom dokumentu u pdf formata. To su dokumenti koje će Vaš budući poslodovac dobiti na uvid prije odluke o zapošljavanju.

3.Zatim ćete dobiti formular poznat kao „Punomoć“ (Zustellvollmacht), koji je potreban 1A- Betreuung agenciji kako bi mogla ući u proceduru obrade dokumenata i aplikaciju za radnu vizu u Vaše ime.

4. Slijedi proces verifikacije svih dokumenata koje ste poslali, nakon čega naš tim ulazi u proces istraživanja i odabira mogućih zaposlenja. Ukoliko dokumenti prođu proces verifikacije i zadovoljite navedene kriterije, Mirella Hatemić će Vas kontaktirati kako bi obavili intervju na njemačkom jeziku (procjena Vašeg nivoa vladanja jezikom).

Medicinsku procjenu obavlja Dr. Hodzić, s ciljem posredovanja na odgovarajuce radno mjesto.

5. Nakon toga slijedi određivanje datuma za razgovor sa Vašim budućim poslodavcem. Razgovor će isto tako biti obavljen na njemačkom jeziku. Ukoliko poslodavac odluči da Vam ponudi posao, slijedi još nekoliko ključnih koraka.

 

6. Prijava za radnu vizu: bit će potrebno strpljenje. Svaki kanton (savezna pokrajina) u Austriji ima drugačije rokove za izdavanje vize, to može biti period od 7 dana, mjesec dana, ali i 3 do 5 mjeseci. U zavisnosti od niza međusobno povezanih faktora.

 

7. Dobivate radnu dozvolu i novi posao u Austriji, uključujući obezbijeđene uslove za smještaj u mjestu/gradu gdje se nalazi Vaš novi poslodavac. Mirella Hatemić će se lično pobrinuti za Vaš doček u Austriji.

 

8. Počinjete sa Vašim novim zaposlenjem!

Na osnovu Vašeg zahtjeva tražimo najbolji posao za Vas u zemljama njemačkog govornog područja širom Evrope.

Deko

Ljekari

Deko

Potrazujemo takoder ljekare koji zele uraditi nostrifikaciju u Austriji.

Za vrijeme procesa nostrifikacije postoji mogucnost zaposljenja u medicinskoj bransi na poziciji za koje nije potreba medicinski fakultet. Nakon dostave vaših dokumenata (diplome), postoji mogucnost zaposljenja,

u zavisnosti od regije, u roku od nekoliko nedelja do nekoliko mjeseci.

Proces nostrifikacije traje od prilike dvije do tri godine po sadasnjem zakanskom regulativu.

PROCES:

1. Aplikacija za nostrifikaciju:

a) Kompletna potrebna dokumentacija

           b) Plaćanje takse za registraciju (EUR 150,-)

2. Proces nostrifikacije:

a) Poređenje dokumentacije za prijavu sa nastavnim planom programom 

b) Test slučajnog uzorka

3. Obavijest o nostrifikaciji

4. Pozitivna odluka:

a) Prijem kao vanredni Student se prijavljuje 

b) Polaganje potrebnih ispita

Male Doctor_edited_edited_edited.jpg

Sve dokumente posaljite u jednom e-mailu na: office@1a-betreuung.at

      Zahtjevi za prijavu su sljedeći:

1. Obrazac za prijavu koji ćete dobiti od Mirelle Hatemić na potpis (dokument koji će biti potreban za nostrifikaciju

2. Dokaz o prebivalištu (potvrda prijave) ili ovjerena punomoć za 1A-Betreuung

3. Izvod iz matične knjige rođenih i svi dokumenti o promjeni imena, kao što je vjenčani list (uključujući apostille i prijevod)

4. Original pasoš (uključujući apostille i prijevod kopija)

5. Potpisan zivotopis (na njemackom jeziku)

6. Dodatak diplomi (Diploma Supplement, sudski prevedena na njemački jezik, predati kao ovjerenu kopiju)

7. Dokaz o pohađanju inostrane visokoškolske ustanove (Prakse, Seminari, Vježbe i ECTS bodovi) 

8. Dokaz o naučnom radu (diplomski rad, disertacija, magistarski rad na njemackom jeziku prevedeno)

9. Potvrda o dokazu za nostrifikaciju od Austrijskog liječničkog udruženja (Ärztekammer)

10. Minimalno poznavanje njemačkog jezika na nivou B2 (Goethe, ÖSD Institut ili Telc GmbH)

11.Sve stečene diplome (naslovna stranica sa stečenim zvanjem, sudski prevedene i ovjerene kopije,

uključujući ovjerene kopije originalnog dokumenta)

Svi dokumenti su originalni ili ovjereni kod suda ili kod notara (uključujući apostille)

Slanje skeniranog dokumenta (pdf) putem e-pošte nije dovoljno.

Potrebno je dostaviti i kopije svih dokumenata. Samo kopija ostaje na studijskom odsjeku medicinskog univerziteta.

Deko

Diplomirana medicinska sestra |

Diplomirani medicinski tehničar

Deko

Traže se isključivo osobe koje su završile Medicinski fakultet i zele uraditi nostrifikaciju diploma u Austriji,u kojoj će dobiti zaposlenje u struci. Nakon što ste dostavili vaše dokumente (diplome),

dipl. medicinski tehničari i diplomirane medicinske sestre mogu u roku od nekoliko nedelja ili mjeseci (zavisi koji dio Austrije) razgovarati sa poslodavcem, početi raditi u bolnici i paralelno nostrificirati diplomu u roku od godinu dana. 

 Diplomirana medicinska sestra / Diplomirani medicinski tehničar, Medicinski personal, Bolnice u Austriji, Posao u Austriji, Jobs in Austria

Sve dokumente posaljite u jednom e-mailu na: office@1a-betreuung.at

      Zahtjevi za prijavu su sljedeći:

 

 1. Pasoš (uključujući apostille i prijevod)

 2. Minimalno poznavanje njemačkog jezika na nivou B2 (Goethe, ÖSD Institut ili Telc)

 3. Potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije (Potvrda o nekažnjavanju), ovjerena kopija

 4. Potpisan Životopis (na njemackom jeziku)

 5. Potvrda o maturi (uključujući apostille i prijevod)

 6. Dodatak diplomi (Diploma Supplement, sudski prevedena na njemački jezik, predati kao ovjerenu kopiju)

 7. Sve svjedodžbe i potvrde o dodatnim kvalifikacijama (prevedene i ovjerene kopije)

 8. Potvrde o prethodnom zaposlenju (prevedeno I sudski ovjereno)

 9. Sve stečene diplome (naslovna stranica sa stečenim zvanjem, sudski prevedene i ovjerene kopije, uključujući ovjerene kopije originalnog dokumenta)
 10. Teza ili barem sažetak teze

 11. Potrebna je licenca, odnosno uvjerenje nadležnog organa zemlje porijekla da bavljenje Vašom profesijom nije privremeno ili trajno zabranjeno (Ne starija od tri mjeseca, ovjerena kopija.).

 12. Aplikacija za posao adresirana na ime Mirella Hatemić (na njemačkom jeziku)

 13. Obrazac za prijavu koji ćete dobiti od Mirelle Hatemić na potpis (dokument koji će biti potreban za nostrifikaciju diplome)

 14. Izvod iz matične knjige rođenih i svi dokumenti o promjeni imena, kao što je vjenčani list (uključujući apostille i prijevod)

Deko

Njegovatelj/ica

Deko
Njegovatelj, Njegovateljica, Posao u Austriji, Bolnice u Austriji, Privatne Klinike, Staracki domovi, Medicinski personal, Jobs in Austria

Sve dokumente posaljite u jednom e-mailu na: office@1a-betreuung.at

      Zahtjevi za prijavu su sljedeći:

 1. Validan pasoš (skenirana i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta)

 2. Minimalno poznavanje njemačkog jezika na nivou B1 (Goethe, ÖSD Institut ili Telc)

 3. Potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije (Potvrda o nekažnjavanju), ovjerena kopija

 4. Potpisan Životopis (na njemackom jeziku)

 5. Dodatak diplomi (Diploma Supplement, sudski prevedena na njemački jezik, predati kao ovjerenu kopiju)

 6. Sve svjedodžbe i potvrde o dodatnim kvalifikacijama (prevedene i ovjerene kopije)

 7. Potvrde o prethodnom zaposlenju (sudski prevedene i ovjerene kopije)

 8. Sve stečene diplome (naslovna stranica sa stečenim zvanjem, prevedene i ovjerene kopije, uključujući ovjerene kopije originalnog dokumenta diplome)

 9.  Potrebna je licenca, odnosno uvjerenje nadležnog organa zemlje porijekla da bavljenje vašom profesijom nije privremeno ili trajno zabranjeno (Ne starija od tri mjeseca, ovjerena kopija.).

 10. Aplikacija za posao adresirana na ime Mirella Hatemić (na njemačkom jeziku)

 11. Obrazac za prijavu koji ćete dobiti od Mirelle Hatemić na potpis (dokument koji će biti potreban za radnu vizu)

Deko

Kucna pomocnica

Deko
shutterstock_1897855465_edited_edited.jp

Sve dokumente posaljite u jednom e-mailu na: office@1a-betreuung.at

Zahtjevi za prijavu su sljedeći:

 

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili kao ovjerena kopija, dok je za dokumente koji nisu izdati na službenom njemačkom jeziku potrebno dostaviti prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača/prevodioca.

 1. Neformalna pismena prijava za posao kućne pomoćnice/pomoćnika sa kontakt podacima (adresa i broj telefona).

 2. Dokaz o punomoći (Zustellvollmacht), ukoliko postoji potreba.

 3. Dokaz o državljanstvu (ovjerena kopija pasoša ili lične karte)

 4. Dokaz o prebivalištu u Austriji (potvrda registracije) ili imenovanje ovlaštenog predstavnika sa stalnim prebivalištem u Austriji (ovlašteni primalac osobno naveden i potpisan od strane aplikanta koji mu daje punomoć kao svom ovlaštenom predstavniku).

 5. Dokaz o promjeni imena/prezimena (vjenčani list, itd.)

 6. Dokaz o stručnim kvalifikacijama u zemlji porijekla (diploma, certifikat, itd.)

 7. Dokaz o obuci ili stažiranju, ako je primjenjivo

 8. Detaljan nastavni plan i program koji pokazuje trajanje obuke (broj sati nastave, teorija, praksa, položeni ispiti, itd)

 9. Dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, itd.), ukoliko postoji

 10. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (Ljekarsko uvjerenje za posao), ne starije od 3 mjeseca

 11. Potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije (Potvrda o nekažnjavanju), ovjerena kopija

 

 

Dokumenti koje ste predali u originalu će Vam biti vraćeni nakon završetka procesa.

shutterstock_1897855465_edited_edited.jp
Deko

24h-Njega

Deko
iStock-1257750326_edited.png

Sve dokumente posaljite u jednom e-mailu na: office@1a-betreuung.at

Zahtjevi za prijavu su sljedeći:

 

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni kao kopija, dok je za dokumente koji nisu izdati na službenom njemačkom jeziku potrebno dostaviti prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača/prevodioca.

 1. Dokaz o EU državljanstvu (kopija pasoša ili lične karte)

 2. Dokaz o stručnim kvalifikacijama u zemlji porijekla (diploma, certifikat, itd.)

 3. Dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, itd.), ukoliko postoji

 4. Potvrda/uvjerenje iz kaznene evidencije (Potvrda o nekažnjavanju), ovjerena kopija

 

Usluge koje morate platiti

Integracioni i jezički ispiti

U kooperaciji sa Univerzitetom Klagenfurt omogućavamo Vam da položite Vaš ispit direktno u Austriji    

Koordinacija boravka

Naša pomoć za stambene potrebe i za implementaciju radne vize

Prevodilac/Sudski Tumac

Nudimo Vam sudskog prevodioca i proces ovjere dokumenata (Apostila)

Prevoz/Transport

Nudimo Vam prevoz i ukoliko je potrebno transport Vaših stvari na novu adresu u Austriji

Das Team der 1A-Betreuung

Zašto se odlučiti za 1A-Betreuung Agenciju?

 Dugoročan posao:

mjesto sa dugoročnim ugovorom, redovna i motivirajuća primanja

Mogućnost obrazovanja i daljnjeg usavršavanja: 

Osim što se bavimo posredovanjem u zapošljavanju, nudimo i mogućnosti za edukaciju (usavršavanje njemačkog jezika) i daljnje obrazovanje dok radite. Otvaramo vrata za Vaš lični i profesionalni razvoj.

 Široki sistem podrške: 

Naša široka mreža partnera omogućava pristup raznim oblicima podrške koji Vam mogu biti potrebni tokom Vašeg boravka i rada u Austriji.

Izvanredni odnosi sa državnim ustanovama: 

Imamo izuzetno dobre odnose sa Landesregierung Klagenfurt, Bundesministerium, školama i univerzitetima u Austriji. Ova procedura omogućava brži proces dobijanja radne dozvole, brže zapošljavanje.

Posao u blizini boravišta:

Pomažemo Vam u pronalaženju posla koji se nalazi u blizini Vašeg mjesta boravka, što Vam olakšava svakodnevni život i putovanja.

Zaštita od mobinga i poštovanje Vaše lnosti:

Naša agencija se brine o Vašoj dobrobiti i pruža podršku ukoliko osjetite da ste izloženi mobingu ili nedostatku poštovanja. Vaša sigurnost i udobnost su nam na prvom mjestu.

Za uspješnu implementaciju Vaše radne vize i druge potrebne informacije kontaktirajte:

1A - BETREUUNG

Für mehr Lebensfreude im Alltag!

Mirella Hatemić

 • 1A-Betreuung

 Radujemo se Vašoj aplikaciji za posao.

Überprüfung der rechtlichen Vereinbarung
bottom of page