top of page
Foto Ärzte.jpeg

Međunarodno
Zapo
šljavanje

DOBRO DOŠLI, PRONAĐITE SVOJE NOVO ZAPOSLENJE.

Mirella Hatemic, Vlasnica Firme 1A-Betreuung

Vlasnica Mirella Hatemić o međunarodnom zapošljavanju

Trenutno imamo jaku potrebu za medicinskim stručnjacima u srednjoj Evropi. Zbog starosne piramide, ova potreba brzo raste. Kao vlasnica 1A-Betreuung, oslanjam se prvenstveno na svoje dugogodišnje iskustvo i međunarodno sarađujem sa brojnim bolnicama i staračkim domovima.

Naš sveobuhvatni raspon zapošljavanja uvelike je baziran na ovoj mreži i pokriva kadrovske potrebe javnih službi, humanitarnih organizacija i drugih kvalifikovanih radnika. Kao austrijska kompanija, pokrivamo potrebe Austrije i Švicarske sa medicinskim specijalistima iz centralnog regiona

bivše Jugoslavije.

Mirella Hatemic, Vlasnica 1A-Betreuung, CEO

Građani EU

Zapos
lenje u Svicarskoj

Na osnovu vašeg zahtjeva tražimo najbolji posao za Vas

u zemljama njemačkog govornog područja širom Evrope.

Nisu državljani EU

Zapos
lenje u Austriji ili Njemackoj

Na osnovu vašeg zahtjeva tražimo najbolji posao za Vas

u zemljama njemačkog govornog područja širom Evrope.

Nisu državljani EU

Zapos
lenje u Svicarskoj

Na osnovu vašeg zahtjeva tražimo najbolji posao za Vas

u zemljama njemačkog govornog područja širom Evrope.

Koordinacija boravka

Naša pomoć za stambene potrebe za implementaciju radne vize

1A-Betreuung-Partneri za
uspješnu radnu vizu

Za uspješnu implementaciju

Vaše radne vize i

daljnja pitanja kontaktirajte

1A - BETREUUNG

Für mehr Lebensfreude im Alltag!

Mirella Hatemić

Radujem se Vašoj prijavi.

Überprüfung der rechtlichen Vereinbarung
bottom of page